Auteur

Ivo Arnold

Vrouwelijke econometristen hebben de toekomst

Vroeger nam men aan dat jongens beter waren in economie dan meisjes. De gender gap in het economisch onderwijs is echter verleden tijd. Sterker nog, in de moeilijkste opleiding binnen het economisch domein, econometrie, presteren vrouwelijke studenten het beste.

Female econometricians are the future

It used to be assumed that boys are better at economics than girls. However, today the gender gap in economics ­education is ancient history. In fact, now female students are the ones performing best in econometrics, the most ­difficult educational programme in the economics domain.

Keuzes in het curriculum

Meer doen met minder geld is in veel bedrijfstakken vanzelfsprekend, maar in het onderwijs liggen de productiviteitsverbeteringen niet voor het oprapen. Dit dwingt opleidingen tot het maken van keuzes.

Canon deel 15: Internationale monetaire economie


Mening: Indexleningen in crisistijd


Directe versus indirecte monetaire financiering


Studiesucces in de economie


Internetspaarbanken staan niet midden in de samenleving


Mening: Het failliet van een VWO-profiel


De EMU is niet af


Mening: NIBC's Extreme Makeover


Beperk depositogarantie tot ingezetenen


Centrale banken verstoren prijsvorming geldmarkt


Het beste onderwijs komt uit de ivoren toren


Prikkels voor pensioenfondsen


DNB vereenzelvigt zich teveel met ABN AMRO


De publieke casus voor indexleningen


Instappen en weginfleren?


Ben jij ook zo bang?


Het Ei van Eichel


Meeliftende ministers van Financiën


Aflossen is een deugd


Repo-reparaties


Regionale inflatieverschillen in een muntunie


Stabiliserende hypotheekrenteaftrek


Recombinant DNB


Het eigenbelang van de toezichthouder


De endogene financiële structuur


De rente doet het


Herstel het aanwijzingsrecht!