Auteur

Ira Helsloot

Voor niets gaat alleen de zon op

Wie aan klimaatveiligheidsbeleid begint, moet heel goed nadenken over de kosten en baten van veiligheidsmaatregelen. De kernopgave voor wetenschappers en adviseurs is om de maatschappelijke kosten van het veiligheidsbeleid transparant op de politieke en bestuurlijke tafel te leggen.