Auteur

Ilja Boelaars

Eerlijke risicodeling vraagt om leeftijdsafhankelijke pensioenaanpassingen

In het pensioenakkoord is er afgesproken dat in het nieuwe contract de toegezegde pensioenuitkering afhankelijk wordt van de financiële positie van het pensioenfonds. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de rol van de rekenrente en voor de verdeling van risico's tussen generaties?

Reactie: Voordelen risicodeling onzeker

Coen Teulings pleit voor intergenerationele risicodeling met een collectieve buffer, omdat dat procenten meer aan rendement zou opleveren. Daar is echter een en ander op af te dingen.

Zin en onzin van intergene­rationele risicodeling

Intergenerationele risico­deling lijkt geen sterk argument tegen een overgang naar persoonlijke pensioenrekeningen. Als een model (politieke) discontinuïteitsrisico’s en heterogene individuen bevat, lijken de welvaartsvoordelen van collectieve fondsen met intergenerationele risicodeling om te slaan in een welvaartsnadeel.

Leeftijdsafhankelijk pensioenbeleggen

Individualisering van het pensioenstelsel maakt het mogelijk om leeftijdsafhankelijk te beleggen. Er is echter niet één optimale leeftijdsafhankelijke beleggingsmix: een modelmatige analyse laat zien dat de vormgeving van het beleggingsbeleid afhangt van ­individuele risicovoorkeuren en subjectieve inschattingen ten ­aanzien van rendementsverwachtingen en toekomstige inflatie.