Auteur

Herman van de Werfhorst

Meritocratisering leidt tot waterbed-effect in het onderwijs

Op de lange termijn verloopt de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor iedereen steeds gelijker. Het is een misvatting om te denken dat we daarmee zijn ­aanbeland in een meritocratische samenleving, waar de intergenerationele overdracht van intelligentie allesbepalend is. In hoeverre bepaalt de ­opleiding of het beroep van de ouders het schoolniveau van het kind?