Auteur

Henriëtte Maassen van den Brink

Selectie voor omscholing naar ICT kan effectiever

Om- en bijscholingsprogramma’s zijn een belangrijk instrument voor het oplossen van het tekort aan ICT’ers. Het rendement van deze programma’s wordt verhoogd door een goede voorselectie van deelnemers. Kan dit effectiever? Een keuze-experiment.

Analytische vaardigheden worden steeds meer beloond

De vraag naar vaardigheden verandert ten gevolge van technologische ontwikkelingen. Routinematige taken kunnen grotendeels geautomatiseerd worden, terwijl bij niet-routinematige taken machines vooral een ondersteuning van menselijke arbeid zijn. Hoe ontwikkelt de beloning voor niet-routinematige vaardigheden zich op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Bevorder gelijke kansen en sociale samenhang

De Onderwijsraad analyseerde onlangs het onderwijsstelsel om te bezien of het nog steeds gelijke kansen en sociale samenhang bevordert. De conclusie is dat er sprake is van een ‘doorgeschoten differentiatie’. Dat vraagt om een fundamentele bezinning op het stelsel.

Scholing zzp’ers heeft geen effect op bedrijfsresultaten

Steeds meer Nederlanders zijn werkzaam als zzp’er. Het is opvallend dat zij minder tijd aan scholing dan werknemers. Scholing kan immers belangrijk zijn om het menselijk kapitaal op peil te houden. Welk effect heeft dat op hun ondernemingsresultaten?

Een meta-analyse naar het effect van activerend arbeidsmarktbeleid

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Activerend arbeidsmarktbeleid is een belangrijk instrument om de werkloosheid te bestrijden. Daarbij is het van belang om te weten welke programma’s het meest effectief zijn, voor welke doelgroep en onder welke omstandigheden.

Ooggetuigen: Productiviteit door en in het onderwijs


Column: Freud, Drees en het profijtbeginsel


De effectiviteit van een individueel scholingsbudget


Column: Liever beter dan meer


Weerstand tegen productieve dienstverlening in het onderwijs


We leven even lang en gelukkig


Voortijdig einde maatstafconcurrentie ziekenhuizen


Het toeval neemt een binnenweg naar het doel


Column: Hoe vroeger op school, hoe beter


Meer eigen verantwoordelijkheid voor ouderenzorg


Waar blijven onze Nobelprijswinnars?


Column: Nut of Nuts?


Column: Saaie wetenschap


De uitvoering van raamcontracten voor reïntegratie


Afgenomen signaalwaarde van het hoger onderwijs


Kinderopvcmg verbetert inkomenspositie vrouwen


Vicieuze cirkels tussen vrouwen en mannen


Het dagblad in Nederland


Arbeidsmarktparticipatie en kinderopvang


Antwoorden over informatie


Speur-en ontwikkelingswerk onder het vergrootglas


Informatie over informatie


De informatiemaatschappij en de toekomst van het boek