Auteur

Henk Don

Lessen van Tinbergen voor de voorbereiding van sociaaleconomisch beleid

Bij de klimaatverandering, de stikstofcrisis en de aanpak van corona wordt twijfel gezaaid over de juistheid en integriteit van de wetenschappelijke analyses die als uitgangspunt dienen voor het beleid. Die twijfel vindt zijn weg naar het politieke en publieke debat. Het vallen en opstaan van Jan Tinbergen in de naoorlogse jaren helpt lessen te trekken voor de huidige tijd.

De economie van het toezicht


Agenda voor de woningmarkt (Preadviezen 2008)

Er zijn rond 2008 veel studies verricht naar het functioneren van de woningmarkt en de uitstraling daarvan naar andere markten; in de volgende preadviezen wordt daar volop uitgeput en nog het een en ander aan toegevoegd. De ambitie van deze bundel preadviezen is het aanreiken van elementen voor een realistische agenda voor de diverse partijen op de woningmarkt, gebaseerd op de actuele kennis en inzichten en rekening houdend met randvoorwaarden, neveneffecten en draagvlak.

Terugkeer naar de veertigurige werkweek


Ambitie begrotingsbeleid valt tegen


De rol van het CPB


Het Nederlandse groeipotentieel tot 2006


De positie van het Centraal Planbureau


Model D: ja of nee?


Loonmatiging in perspectief


Arbeidsmarkt, verzorgingsstaat en sociaal-economische besturing


Modelkeuze en modelgebruik


De valkuil van de optelregel