Ga direct naar de content

Agenda voor de woningmarkt (Preadviezen 2008)

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 14 2008

Er zijn rond 2008 veel studies verricht naar het functioneren van de woningmarkt en de uitstraling daarvan naar andere markten; in de volgende preadviezen wordt daar volop uitgeput en nog het een en ander aan toegevoegd. De ambitie van deze bundel preadviezen is het aanreiken van elementen voor een realistische agenda voor de diverse partijen op de woningmarkt, gebaseerd op de actuele kennis en inzichten en rekening houdend met randvoorwaarden, neveneffecten en draagvlak.

Auteur

Categorieën