Auteur

Harrie Verbon

AOW-leeftijdsverlaging niet zo duur als gedacht

Het CPB houdt bij de raming van de AOW-uitgaven geen rekening met toenemende arbeidsparticipatie en achterblijvende indexatie. Hierdoor lijkt verhoging van de AOW-leeftijd een noodzakelijkheid, maar het is een keuze. (+ maak uw eigen AOW-berekening)

De late erkenning van de zwarte zwaan door Paul Samuelson


De sociale gevolgen van het pensioenakkoord


Naschrift bij: Herverdelingsaspecten van het pensioenakkoord


Herverdelingsaspecten van het pensioenakkoord


Reactie op: Mogelijkheden voor een houdbaar pensioenstelsel


Drie economische redenen om de AOW-leeftijd niet te verhogen


Joodse immigratie in Palestina tijdens het Britse mandaat


Het houdbaarheidstekort van de crisis


Reactie op: Van ouderenallocatie naar -participatie


Het economisch profiel van de potentiële aidspatiënt


De effectiviteit van Nederlandse ontwikkelingshulp


Sociale zekerheid in de EU-grondwet: best wel onzeker


De EU-Grondwet is het niet


Dijken met zwakke plekken


Midden in de zondvloed


Na ons de zondvloed


Vergrijzing: de verdeling is het probleem


Belastinghervorming in de VS: marginaal effect


Herverdeling, verzekering en marktwerking


Kapitaaldekking voor de AOW?


Zijn marginale tarieven echt belangrijk?


Is beleidscoördinatie goed voor de burger?


Altruïsme en rechtvaardigheid bij pensioenvorming


Herverdeling tussen generates


De toekomst van de ouderenzorg: een zorgpolis


Kok versus Ruding


Ouderen voor jongeren


Tussen tijdpad- en trendmatig begrotingsbeleid


Een slechte pensioennota