Auteur

Hans Stegeman

De vrije markt zal de circulaire economie niet realiseren

De doelstelling van de circulaire economie is onomstreden: ­kringlopen van grondstoffen en eindproducten die sluiten. Kan een vrije markt deze doelstelling realiseren?

Verduurzaming begint bij geloofwaardigheid

Banken zitten invloedrijk met vrijwel elke ondernemer om de tafel. Vaak wordt die invloed enkel aangewend om de financi√ęle bestendigheid van een bedrijf te bespreken. Maar dat kan ook anders.

Een indicator voor bredere welvaart voor Nederland

De constructie van een indicator voor brede welvaart laat zien dat de ontwikkeling van brede welvaart anders verloopt dan die van het bbp per capita.

CPB-reactie beperkt zich tot technische kritiek en mist de essentie

Een macromodel voor de middellange termijn kan niet zonder een verklaring voor de ontwikkeling van TFP, zoals die mag worden verwacht in een moderne entrepreneurial economie.

Het belang van innovatie, onderwijs en ondernemerschap voor groei

De huidige macro-economische modellen onderschatten wat innovatie, onderwijs en ondernemerschap betekenen voor economische groei.

Brede welvaartsindicatoren nog geen alternatief voor bbp


Boeken


Meer doen door minder


Loonmatiging gedateerd instrument


Van onvervulde wensen naar onbestemd verlangen


Zonnige economische vooruitzichten


Economische groei in hogere versnelling


Beloning in de collectieve sector