Auteur

Hans Koster

Lagere kosten door bouwen in het groen compenseren verlies woonkwaliteit niet

Waar moeten de één miljoen woningen worden gebouwd die de komende tien jaar nodig zijn? Op goedkopere uitleglocaties in het groen of toch vooral binnenstedelijk, waar er minder natuurwaarde verloren gaat? Een afweging op basis van recent onderzoek naar deze vraag in Engeland.

Airbnb verhoogt de woningprijzen en huren in Los Angeles

Via Airbnb kunnen mensen hun woning verhuren aan toeristen. Dit fenomeen is in korte tijd sterk gegroeid. Maar welk effect heeft dit internetplatform op de woningprijzen en -huren? Als er een grote invloed is op de woningmarkt, hoe zouden steden Airbnb kunnen reguleren?

Reactie Koster en Van Ommeren op: Bijdrage aardbevingen aan waardedaling woningen in Groningen overschat


Effecten van aardbevingen blijven moeilijk aan te tonen


Wat kost een aardbeving?


De locatie van AZCs


Begint een beter milieu bij jezelf? Groene huizen en energie-investeringen


De waardering van een vluchteling


Parkeren en autobezit: Leiden (te) goedkope parkeerplaatsen tot meer auto’s?


Is de Grand Départ weggegooid geld?


De (on)wenselijkheid van kilometerheffingen


Onze steden in de wereldtop? Over ‘Agenda Stad’, ruimtelijk beleid en leefbaarheid van steden.


Aardbevingen, waarderegelingen en prijseffecten


Huizenprijzen en investeringen in monumenten


Grensnut: Ruimtelijke ordening en de economische ontwikkeling van steden


Windmolens veroorzaken lagere woningprijzen


Promotie