Auteur

Han de Jong

Nadelen van de lage rente doen zich vooral op microniveau voor

“De rente is exceptioneel laag, vooral door toedoen van de ­Europese Centrale Bank (ECB). Die lage rente doet inmiddels minstens net zoveel kwaad als goed in de economie – en vooral in ons land domineren de negatieve effecten.” Dat is een gedachte die onder Nederlandse economen geleidelijk meer opgeld doet. Klopt die gedachte wel?

Ongekend experiment

Als mij twintig jaar geleden was gevraagd wat er zou gebeuren als centrale banken de dingen zouden doen die ze de laatste tien jaar hebben gedaan, zou ik hebben gezegd dat de centrale­bankpresidenten zullen worden ontslagen en vastgezet, hetzij in een penitentiaire, hetzij in een psychiatrische instelling.

Meer praten met één mond baat monetair beleid

Openlijke kritiek vanuit de Nederlandsche Bank op het 'eigen' beleid van de ECB stimuleert alleen de onrust maar.

Column: Emotie over monetair beleid


Uit de column van Han de Jong


Uit de column van Han de Jong


Column: Ons mooie pensioensysteem


Column: Spaart, dat is Mozes en de profeten


Column: Bye bye Ben


De invloed van een recessie in de VS op Azië


Het dilemma van de Bundesbank


Inflatie en de G7


Hoe sterk is de Duitse locomotief?


Leidt de derde oliecrisis tot een mondiale recessie?


De Duitse bronbelasting en het monetaire beleid


De Internationale conjunctuur in 1989


De internationale conjunctuur