Auteur

Gertjan Dordmond

Jonge mannen werken minder

Jonge mannen participeren steeds minder op de arbeidsmarkt. De bruto-arbeidsdeelname – het percentage dat werkende of werkzoekende is – is tussen 2008 en 2018 met vijf procentpunten gedaald, van 87 procent in 2008 tot 82 procent in 2018.

Experimenten in onderwijsbeleid