Auteur

Gerrit Hugo van Heuvelen

Kapitaaleisen banken nog altijd te laag

Hogere buffers van banken kunnen beschermen tegen een ­bankencrisis, maar ook de kredietverlening duurder maken. Wat is vanuit maatschappelijk oogpunt een wenselijke minimale ­kapitaaleis voor Europese banken, gegeven de kosten en baten van buffers?

De bedrijfsdynamiek in Nederland vertraagt

Voor de productiviteit in een economie is het bevorderlijk als succesvolle bedrijven doorgroeien en minder succesvolle ­failliet gaan. Een hoge bedrijfsdynamiek is een signaal dat dit proces van ‘creatieve destructie’ goed verloopt. ­Internationaal zien we ­echter dat de bedrijfsdynamiek daalt. Uit nieuwe cijfers blijkt dat dit ook geldt voor Nederland.

Naschrift bij Nadere analyse productiviteit Nederlandse bedrijven gewenst

Wij vinden, net als Stam en Jansen, dat het door ons gevonden gebrek aan divergentie geen reden is om tevreden te zijn. Zolang we de oorzaken van de vertraging in de structurele productiviteitsgroei in Nederland niet begrijpen is er verder onderzoek nodig. Dus we ondersteunen van harte de voorgestelde onderzoeksagenda!