Auteur

Gelijn Werner

Verbied zelfbevoordeling door machtige platformbedrijven bij voorbaat

Op internet zijn er verschillende machtige bedrijven bezig met anticompetitief gedrag door hun eigen diensten binnen hun ecosystemen actief te bevoordelen, waarbij de schade achteraf vaak moeilijk te repareren is. In aanvulling op het bestaande mededingingstoezicht is er extra regelgeving nodig die al bij voorbaat bepaalde discriminerende gedragingen op internet verbiedt.

Normatieve kant van Tinbergen heeft flinke stempel op beleid gedrukt

Jan Tinbergen staat bekend als iemand die niet schuwde om op basis van persoonlijke overtuigingen of economische ­analyses voor te schrijven hoe iets moest zijn. Wat is de invloed geweest van Tinbergen’s normen en vuistregels op het beleidsdenken?

De economische wenselijkheid van eigendomsrechten over persoonsgegevens

Met de voortgaande ontwikkeling van digitale technologie neemt de registratie van menselijk gedrag toe, en daarmee de waarde van persoonsgegevens als productiemiddel. Toch bestaan er hiervoor geen wettelijke eigendomsrechten, zoals die voor andere immateriële goederen wel bestaan. Zou dat anders moeten zijn?

Een integrale blik op digitale economie

Digitalisering is de dominante technologische ontwikkeling van onze tijd, met enorme invloed op de economie en samenleving. Tijd voor een integrale beschouwing.

“De Brexit leert dat politiek over veel meer dan economie alleen gaat”

Interview met James Robinson

Redactioneel: Ik NAM, jij NAM


Redactioneel: Op eenhoornjacht


Redactioneel: Meer, meer, meeropbrengsten


Redactioneel: De matchbare mens


Een greep uit ESB 4729 – nog één keer 'wat weten economen nu eigenlijk wél'


Een greep uit ESB 4728 – de prestatiebekostiging in de zorg is nog lang niet af


Is deeleconomie meer dan een verzameling marktplaatsen?


Een greep uit ESB 4727 – de groei in China


Redactioneel: Wenk wenk welvaart


Reputatie als tegengas in de sjeeseconomie


Eeuwfeest ESB: liveblog themamiddag 'prikkels in de financiële sector'


Opiniemakers vinden wat jij niet zoekt


ESB 4725 – het nieuwjaarsartikel van Maarten Camps


Redactioneel: De eeuw van mijn kleinkind


Redactioneel: Economie in beeld


Interview met Barry Eichengreen


De economie van de deeleconomie


Redactioneel: Een frisse blik


Redactioneel: Vluchtelingen-economisme


Redactioneel: Pijnlijke zorginkoop


Interview met Uri Gneezy


De markt en immoreel gedrag


Redactioneel: Ook cultuur verklaart


Redactioneel: Internetgoed


Redactioneel: Kilometers vreten