Auteur

Frank van Hoenselaar

Niet stenen, maar vooral grond steeds prijziger

De huizenprijzen zijn sinds 1995 sterk gestegen: in nominale termen lagen afgelopen augustus de prijzen volgens de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS 321 procent hoger dan in januari 1995, in reële termen was dit 200 procent.

Jongere starters bij stijgende huizenprijzen

Veelal wordt gesteld dat starters geen schijn van kans meer maken wanneer zij een huis willen kopen. Wanneer we kijken naar de woningtransacties van het Kadaster, ontstaat er echter een genuanceerder beeld.

Aanbodbeperkingen hebben effect op huizenprijzen

Terwijl de huizenprijzen in met name de Randstad flink stijgen, blijven ze in andere regio’s achter. In hoeverre verklaren de mogelijkheden om bij te bouwen deze verschillen in de huizenprijs­ontwikkeling?

Minder hypotheekgarantie bij kleine hypotheken

Huishoudens die een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten, betalen hiervoor een eenmalige premie van één procent van de hypotheeksom, in ruil voor een rentekorting. Het aantal starters dat voor een NHG-hypotheek kiest is in drie jaar echter flink gedaald.

Aflossingen remmen groei bancaire hypotheekschuld

De uitstaande hypotheekschuld in Nederland neemt ondanks het hoge aantal woningtransacties slechts mondjesmaat toe. Het bancair hypothecair krediet groeide slechts met 0,1 procent.

Het gebruik van platformbedrijven belicht

De komende jaren zullen Nederlandse huishoudens naar verwachting steeds meer gebruik gaan maken van platformbedrijven. Men neemt aan dat dit bredere economische effecten zal hebben. Maar wie denken deze platformbedrijven eigenlijk te gaan gebruiken?

Koopstarters in Amsterdam hebben vaker een hoog inkomen

De verschillen in de huizenprijsontwikkeling tussen de grote steden en de rest van Nederland zijn aanzienlijk. In Amsterdam nam het aandeel starters met een hoog inkomen toe, terwijl starters met een laag- of middeninkomen steeds vaker op de huurmarkt zijn aangewezen.