Auteur

Frank van der Linden

Mannen oververtegenwoordigd bij topverdieners

Mannen zijn oververtegenwoordigd bij topverdieners, maar het aandeel vrouwelijke topverdieners neemt toe. De ondervertegenwoordiging van vrouwen onder topverdieners hangt samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken.

Statistiek: Seizoenspatronen op de arbeidsmarkt

Zelfs in de sector ‘openbaar bestuur’ is elk jaar in de maand september een kleine terugval in het aantal banen zichtbaar.