Ga direct naar de content

Statistiek: Seizoenspatronen op de arbeidsmarkt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 27 2017

In december 2016 is de nieuwe maandstatistiek Banen en Lonen van werknemers gepubliceerd, waarin de seizoenspatronen in het aantal werknemersbanen goed zichtbaar is. Bekend zijn de seizoenspatronen in de landbouw en de horeca, maar er zijn ook cycli in het onderwijs, de detailhandel, gezondheidszorg en andere sectoren. Zelfs in de sector ‘openbaar bestuur’ is elk jaar in de maand september een kleine terugval in het aantal banen zichtbaar. In de landbouw en horeca zijn de verschillen in pieken en dalen echter het grootst.

Seizoenspatronen kunnen ontstaan door klimatologische omstandigheden (landbouw en horeca), maar ook koopgedrag (detailhandel) en schooljaarcycli (onderwijs) zijn belangrijke factoren. Daarnaast ligt in de zomervakantie een deel van sollicitatieprocedures stil en komt in augustus en september een nieuwe lichting schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Met name in het onderwijs zien we een terugkerend seizoenspatroon in het aantal banen die gerelateerd zijn aan de zomervakantie: relatief weinig banen in juli en augustus en een sterke stijging in september als de scholen weer beginnen.

Het zal niet verbazen dat bij jonge werknemers het seizoenspatroon het sterkst aanwezig is. Dit neemt in de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar met de jaren af en bij werknemers ouder dan 30 jaar is nog nauwelijks een patroon zichtbaar. We zien relatief veel jongeren werkzaam in sectoren met seizoensinvloeden, zoals landbouw en horeca, maar ook in de handel  waar de invloed van het seizoen minder een rol speelt. Van de banen van 15- tot 30-jarigen bevindt zich 13 procent in de landbouw en horeca, en 26 procent in de detailhandel. Bij 30-plussers is dit respectievelijk 3 en 13 procent.

Als we kijken naar het soort baan blijkt dat uitzend-, oproep- en stagebanen een sterker seizoenspatroon hebben dan reguliere banen. Reguliere banen met een contract voor bepaalde tijd hebben hierbij hetzelfde seizoenspatroon als die met een contract voor onbepaalde tijd, maar laten minder sterke pieken en dalen zien.

Auteur

Categorieën