Auteur

Frank Jan de Graaf

Zelfregulering geschikt voor fintechs die midden- en kleinbedrijf financieren

Fintechs worden steeds belangrijker voor de financiering van het midden- en kleinbedrijf. Naast nieuwe kansen brengen hun nieuwe verdienmodellen ook nieuwe risico’s met zich mee. Hoe kunnen toezichthouders hier verstandig mee omgaan?

Juridiseer het doel van de onderneming niet

Nu aandeelhouders steeds meer macht hebben raakt de maatschappelijke doelstelling van ondernemingen uit beeld. Om die doelstelling te borgen, stellen juristen voor ze te verankeren in de statuten van de onderneming. Deze juridisering is echter een slecht idee.

Fintech verandert de positie van de mkb-adviseur

Door fintech verandert de financieringsmarkt voor het mkb. Er zijn nu veel niet-bancaire aanbieders tot de markt toegetreden en financieringsvormen kunnen makkelijker worden gecombineerd. Zal ook de financieel adviseur daardoor in de nabije toekomst belangrijker worden?