Auteur

Evert-Jan Velzing

Specifieke woorden, maar generieke daden

Met een focus op specifieke topsectoren lijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een goede mix van ­generiek en specifiek innovatiebeleid te hebben. De uitgaven van het ­departement zijn evenwel niet in lijn met deze beleidsvisie en zijn ­merendeels op generiek beleid gericht.

Promotie