Auteur

Evert-Jan Velzing

Miljarden uit de innovatiebox kunnen nuttiger besteed worden

De generieke uitgaven aan de innovatiebox – een belasting­korting op winst uit innovaties – zijn niet in lijn met de gerichte missies die de Rijksoverheid voor ogen heeft. Ook komen de uitgaven slechts bij een klein deel van de bedrijven terecht, en stimuleren de overheidsmiddelen de innovatie niet als vanzelfsprekend.

Specifieke woorden, maar generieke daden

Met een focus op specifieke topsectoren lijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een goede mix van ­generiek en specifiek innovatiebeleid te hebben. De uitgaven van het ­departement zijn evenwel niet in lijn met deze beleidsvisie en zijn ­merendeels op generiek beleid gericht.

Promotie