Auteur

Eva van der Wal

Vervuiling textielafval bemoeilijkt recycling

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van de verschillende afvalstromen. Zo ligt het vervuilingspercentage van gescheiden ingezameld textiel in Nederland op dertien procent, terwijl dit vier jaar geleden nog maar acht procent was. Er is veel milieuwinst te behalen door de kwaliteit van afval te ­verhogen, zodat betere recycling mogelijk is.