Auteur

Eva van der Wal

Nederlandse NOW-regeling meest genereuze van Europa

In reactie op de coronacrisis hebben bijna alle Europese landen maatregelen voor baanbehoud ingevoerd. Deze maatregelen hebben gemeen dat werknemers hun inkomen voor een deel of geheel konden behouden. De bijdrage van de Nederlandse overheid was hierin de meest genereuze binnen Europa.

Vervuiling textielafval bemoeilijkt recycling

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van de verschillende afvalstromen. Zo ligt het vervuilingspercentage van gescheiden ingezameld textiel in Nederland op dertien procent, terwijl dit vier jaar geleden nog maar acht procent was. Er is veel milieuwinst te behalen door de kwaliteit van afval te ­verhogen, zodat betere recycling mogelijk is.