Auteur

Eva Asselmann

Meegaande studenten houden zich beter aan maatregelen

De verlenging van de huidige lockdown roept de vraag op hoe we jongeren kunnen stimuleren om zich te blijven inzetten om de regels rond COVID-19 op te volgen. Een enquête onder Duitse studenten biedt inzicht.