Auteur

Erwin Bulte

Beter evalueren van hulp vergroot de impact ervan

Wereldwijd geven donoren voor meer dan 125 miljard euro aan ontwikkelingshulp, waarvan ongeveer een vijfde via non-gouvernementele organisaties. Wetenschappelijke impact-evaluaties – al dan niet via experimenten – hebben veel kennis opgeleverd over wat werkt en wat niet. Desondanks is er in Nederland nog niet veel veranderd in de praktijk van het evalueren van ontwikkelingsprojecten.

Economische ontwikkeling: de rol van irrationele keuzes

De ontwikkelingseconomie beslaat een breed veld. Wie een nummer van de Journal of ­Development Economics openslaat, kan artikelen verwachten over internationale handel en schulden, macro-­economie en beleid of impactanalyses, maar ook over het gedrag van huishoudens. Het wekt dan ook geen verbazing dat de gedragseconomie een plaatsje heeft verworven binnen de moderne ­ontwikkelingseconomie.

Walvisbescherming: quotum of moratorium?