Auteur

Erwin Bulte

Effectief ontwikkelings­­be­leid vergt cultuur van leren en betere evaluaties

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich in om de impact van ontwikkelingsprojecten te (laten) evalueren. Momenteel worden monitoring en evaluaties hoofdzakelijk ontworpen voor verantwoordingsdoeleinden, en zijn het soms alleen maar ‘afvinkoefeningen’. Hoe zou dit beter kunnen?

Beter evalueren van hulp vergroot de impact ervan

Wereldwijd geven donoren voor meer dan 125 miljard euro aan ontwikkelingshulp, waarvan ongeveer een vijfde via non-gouvernementele organisaties. Wetenschappelijke impact-evaluaties – al dan niet via experimenten – hebben veel kennis opgeleverd over wat werkt en wat niet. Desondanks is er in Nederland nog niet veel veranderd in de praktijk van het evalueren van ontwikkelingsprojecten.

Economische ontwikkeling: de rol van irrationele keuzes

De ontwikkelingseconomie beslaat een breed veld. Wie een nummer van de Journal of ­Development Economics openslaat, kan artikelen verwachten over internationale handel en schulden, macro-­economie en beleid of impactanalyses, maar ook over het gedrag van huishoudens. Het wekt dan ook geen verbazing dat de gedragseconomie een plaatsje heeft verworven binnen de moderne ­ontwikkelingseconomie.

Walvisbescherming: quotum of moratorium?