Auteur

Erik van de Winkel

Economen vinden sturen op welvaart in praktijk nog lastig

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor beleid gericht op het vergroten van de welvaart in brede zin. Hoe kijken Nederlandse economen hiernaar? We hielden een enquête.

‘We gaan ervan uit dat de inflatie tijdelijk zal zijn’

Joe Biden begon als president direct met het grondig onder handen nemen van de Amerikaanse economie, bijvoorbeeld via investeringsprogramma’s die qua schaal doen denken aan de New Deal van de jaren dertig. We spraken erover met Carlijn Eijking, sinds juli werkzaam bij de raad van bewindsvoerders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

“Er mag normatief gedacht worden”

Een interview met Sam de Muijnck over Our New Economy. “Nieuwe generaties zorgen vaak voor een vernieuwing van het economisch denken.”

‘Houd regeerakkoord open’

De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug, en de kabinetsformatie kan gaan beginnen. Herman Wijffels was in 2006/07 tweede informateur bij het kabinet-Balkenende IV. Wij praatten met hem over zijn ervaringen toen, en over zijn adviezen voor de komende formatie.