Auteur

Erik Schut

Kosten corona geven geen aanleiding om zorgstelsel fundamenteel te hervormen

De kosten van de coronacrisis zijn scheef verdeeld over de zorgverzekeraars, wat de onderlinge concurrentieverhoudingen kan verstoren. Ook zijn er extra voorzieningen voor een eventuele nieuwe virusuitbraak in de toekomst nodig die de markt niet vanzelf tot stand brengt. Betekent dit dat het Nederlandse systeem met ­gereguleerde marktwerking fundamenteel op de schop moet?

Een halve eeuw ziekenhuisfusies in Nederland

De afgelopen vijftig jaar hebben veel ziekenhuisfusies plaatsgevonden. Naast actief overheidsbeleid lagen hieraan bij ziekenhuizen ook strategische overwegingen ten grondslag.

Beheersing zorguitgaven via macrobeheersinstrument is riskant

Om de groei van de zorguitgaven te beheersen, vertrouwt het ­kabinet op het macrobeheersinstrument (mbi) als ultiem machtsmiddel. Dit instrument leidt in zijn huidige vorm echter tot een perverse prikkel bij aanbieders en is bovendien juridisch kwetsbaar. Een andere aanpak verdient de voorkeur.

Grote prijsverschillen ziekenhuiszorg, ondanks concurrentie

Gereguleerde concurrentie in de zorg zou moeten leiden tot een efficiënte zorginkoop door verzekeraars bij ziekenhuizen. Toch zien we in 2016 nog een grote variatie in de behandelprijzen die ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar afspreken. Wat zijn de mogelijke verklaringen, risico’s en oplossingen?

Goede zorginkoop vereist effectief toezicht op marktmacht

Voor gezonde machtsverhoudingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars moeten mededingingsregels niet aangepast, maar gevolgd worden.

Hoe uitkomstbekostiging in de zorg kan slagen


Canon 11: Gezondheidseconomie


Discussie: Vrije artsenkeuze is niet gratis


Zorgstelsel spoort nog onvoldoende aan tot goede kwaliteit


Consumentenwelvaart en ziekenhuisfusies


Winstuitkering bij ziekenhuiszorg


Risicoverevening voor de ouderenzorg


Mening: Zet het kartelverbod in de zorg niet buitenspel


Plan zorgpremie gemiste kans


Een passende markt voor gepaste zorg


Mening: Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg


De houdbaarheid van stijgende zorguitgaven


Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen


Mening: Fusieverbod zorgaanbieders en verzekeraars ongewenst


Structuur Duitse zorgpremies efficiënter dan Nederlandse


Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars onverstandig


Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen


Fusietoetsing in de zorg


Zorgverzekeraars kampen met vertrouwensprobleem


Risico's van koppeling basis- en aanvullende zorgverzekering


Reactie op: Consumentenbelang gaat boven concurrentenbelang


NMa moet strenger zijn bij toetsen ziekenhuisfusies


Effect van prikkels op keuze voor zorgaanbieders


Marktwerking in de zorg één jaar later


Opleiden medisch specialisten moet transparanter