Auteur

Erik Kranendonk

Fiscale regelingen zijn vaak niet aantoonbaar effectief

Fiscale regelingen – zoals verlaagde tarieven of aftrekposten – dienen beleidsdoelen, maar maken het belastingstelsel ook ingewikkeld. Evaluaties tonen aan welke fiscale regelingen effectief en doelmatig zijn. In praktijk worden fiscale regelingen beduidend vaker negatief geëvalueerd dan positief.

Belastingvoordeel innovatiebox steeds meer naar ‘grootgebruikers’

De innovatiebox is bedoeld om vernieuwende activiteiten te stimuleren en om in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor innovatieve bedrijven. Opvallend is dat een steeds groter deel van het totale belastingvoordeel uit de innovatiebox terecht komt bij een kleine groep van grote bedrijven.

Btw-verlaging mondkapjes doorberekend in prijzen

Afgelopen jaar werd het btw-tarief of mondkapjes verlaagd van 21 naar 0 procent. Deze btw-verlaging komt overeen met een 17,4 procent lagere verkoopprijs als de verlaging volledig wordt doorgegeven aan de consument. Om te kijken of daar ook sprake van is, heeft het Ministerie van Financiën de prijzen van mondkapjes op zes verschillende data bijgehouden.

Helft bedrijven betaalt vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een van de meest conjunctuurgevoelige belastingsoorten. Verliesverrekening over de jaren toegestaan. Dat gebeurt veelvuldig en relatief meer in het mkb. Het percentage bedrijven in het grootbedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, is daardoor per saldo hoger dan in het mkb.