Auteur

Eric van Damme

Concurrentie, publieke belangen en de politiek

Concurrentie is een publiek belang dat andere belangen, zoals duurzaamheid en concurrentiekracht, kan bevorderen. Omdat concurrentie innovatie stimuleert, leidt de nadruk op consumentenwelvaart tot een onderschatting van de nadelen verbonden aan het beperken van mededinging.

Concentratie postsector is niet in het algemeen belang

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat doorkruiste het verbodsbesluit van de Autoriteit Consument & Markt en verleende PostNL toch een vergunning om Sandd over te nemen. De berekeningen van de mededingingsautoriteit bewijzen echter dat de redenering van het ministerie gestoeld is op onjuiste aannames.

Lessen voor het spoor uit andere netwerksectoren

Nederland bezint zich op marktordening op het spoor. Welke lering kunnen we trekken uit de liberalisering van andere netwerksectoren en uit de spoorliberalisering in andere landen? En hoe moeten we omgaan met de aanwezigheid van externaliteiten en complementariteiten?

Van Damme leest Bas Haring

Een filosoof steekt de loftrompet over de economie.

Waarom doceren wij ouderwetste economie?

Nederlandse bacheloropleidingen zijn smal en ouderwets; modernisering is hier gewenst.

Liefde, geluk en economische wetenschap

De psychologie leert ons echter dat mensen geen preferenties hebben en vooral door gevoel gedreven worden. Economen zouden zich moeten richten op hoe geluk en liefde vermeerderd kunnen worden.

Column: Drijfveren van de mens


Canon deel 25: Marktordening


Uit de column van Eric van Damme


Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Liefde en economie


Uit de column van Eric van Damme


Uit de column van Eric van Damme


John Nash (1928-2015): rationaliteit & evenwicht


Uit de column van Eric van Damme


Column: MKBA is een reus op lemen voeten


Column: Economie als menswetenschap


Een gedragscode voor economen?


Column: Tijd voor reflectie


De betovering van de consumentenwelvaart


Column: Gelukkig aan het werk


Reactie op: Economie van het toezicht


Column: Blind vertrouwen


Column: Deugdelijke economen


Column: Innovatieve Nederlanders?


Column: Maakbare markten


Column: Wereldwijde patentoorlog


Column: 1+1+1=?


Column: De baten van de NMa


Column: het bier wordt duur betaald