Auteur

Eric Koomen

Grondmarkt en grondbeleid vertragen woningbouw

Terwijl de koopwoningprijzen de laatste jaren steeds nieuwe records bereiken, blijft de jaarlijkse bouwproductie vrijwel gelijk. Deze paradoxale ontwikkeling valt te begrijpen vanuit het functio­neren van de grondmarkt en via het Nederlandse grondbeleid.

De economische vitaliteit van kleine kernen