Auteur

Eric Klaaijsen

Nieuwe data tonen afname in ‘overige’ financiële intermediatie

Over banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn al tientallen jaren gedetailleerde statistieken beschikbaar. Voor de overige financiële intermediairs (OFI’s) die voor eigen rekening opereren, waren deze data tot voor kort niet beschikbaar. Maar sinds begin 2020 worden ze wel gemeten, en OFI's blijken per saldo af te zijn genomen.

Uitstaande securitisaties blijven afnemen

Bij securitisaties worden leningen aan huishoudens en bedrijven gebundeld en als verhandelbare effecten herverpakt. Een EU-verordening in januari 2021 had het gebruik ervan moeten stimuleren. Desondanks blijven de uitstaande securitisaties afnemen

Nederlandse financieringsmaatschappijen krimpen licht

Vooral de leningen en deposito’s bij banken zijn in de periode 2011–2013 sterk afgenomen.

Statistiek: Omvang schaduwbanken in Nederland vrijwel onveranderd

Bijna tachtig procent van het Nederlandse schaduwbankwezen betreft beleggingsinstellingen die in obligaties en leningen beleggen en kwetsbaar zijn voor het plotseling terugtrekken van gelden door hun investeerders. Omdat zij marktschokken teweeg kunnen brengen, vormen deze fondsen een systeemrisico.

Statistiek: Institutionele beleggers investeren minder in securitisaties

Door de afloop van bestaande programma’s is het uitstaande bedrag aan extern geplaatste securitisaties sinds 2010 gehalveerd. Nederlandse banken bezitten door de zelfgehouden securitisaties met 159,3 miljard euro bijna driekwart van de Nederlandse securitisaties.

Statistiek (II)


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Veranderingen in het monetair instrumentarium