Auteur

Eddy van Doorslaer

Thuiszorg is niet altijd goedkoper dan verpleeghuiszorg

Veel hervormingen in de ouderenzorg zijn erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in plaats van in een instelling. Het idee hierachter is dat er thuis net zo goed voor ouderen gezorgd kan worden, en zeker een stuk goedkoper. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Canon 11: Gezondheidseconomie


Risicoverevening voor de ouderenzorg


Rechtvaardige verdeling in de zorg


Langer leren om langer te leven


Inkomen alleen maakt niet gezond


Inkomensbeleid in het ziektekostenstelsel


Rechtvaardige gezondheidszorg