Auteur

Eddy Adang

Doelmatige preventie vraagt om minder eigen verantwoordelijkheid en meer oog voor tijdsvoorkeuren

Mensen met een lage sociaal economische status (SES) hebben baat bij andere preventiemaatregelen dan mensen met een hogere sociaal economische status. Dat komt omdat tijdsvoorkeuren van deze groepen verschillen. Dat onderscheid wordt in de economische literatuur wel gemaakt, maar in het formuleren van de preventie doelen niet.

Zonder volumebeheersing onvoldoende kostenbeheersing bij dure medische technologie

In een recente kamerbrief zette de minister van VWS uiteen hoe aan de VWS-thema's uit het coalitieakkoord vorm gaat worden gegeven. Er wordt ingezet op inkoopprijsverlaging bij dure geneesmiddelen, maar eerder onderzoek toont aan dat aanzienlijke prijsverlagingen leiden tot een volumetoename en daarmee juist niet in een kostenbesparing.

Een tijdelijke vaccinatiestop kan goed zijn voor het vertrouwen

Stoppen met vaccineren is vanuit een rationele kostenbatenanalyse een slechte beslissing, maar kan verstandig zijn vanuit de persoonlijke nut-risico-afweging die te vaccineren mensen maken.

Forse daling medicijnprijs leidt niet direct tot kostenbesparingen in de zorg

Potentieel kunnen er in de zorg veel kosten worden bespaard door dure geneesmiddelen na het verlopen van hun patent in te ruilen voor een goedkoper alternatief. Maar dalen de kosten inderdaad bij een lagere medicijnprijs? Een analyse gemaakt in een Nederlands ziekenhuis.

Kritische houding ten aanzien van innovaties in de zorg noodzakelijk

De trend in levensverwachting in Nederland stijgt, en we zijn steeds meer in staat om complexe gezondheidsproblemen te behandelen. Dit heeft echter ook gevolgen voor de zorg­kosten. Waarom nemen de zorgkosten toe, en hoe kunnen we onze zorguitgaven beperken?

Coronavirus kan de zorg structureel veranderen

Het uitbreken van het coronavirus COVID-19 heeft op korte ­termijn grote invloed op de zorg, zowel financieel als organisatorisch. En waarschijnlijk zal het virus ook consequenties hebben voor hoe de zorg zich op de middellange termijn zal ontwikkelen.

Investeringsfonds is niet de oplossing voor stijgende zorgkosten

De zorg is een koekoeksjong, het verdringt andere overheidsuitgaven, aldus Hoekstra. De minister ziet het zogenaamde ‘investeringsfonds’ als een oplossing voor de stijgende zorgkosten. Het probleem is echter dat met economische groei ook de vraag naar zorg toeneemt, en daarmee de kosten. Het drukken van de zorgkosten vraagt om andere methoden.

Marktconcentratie is ook punt van zorg bij zelfstandige behandelcentra

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie op de markt voor ziekenhuiszorg. Maar een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in zelfstandige behandelcentra. Is er op deze markt dan ook sprake van markt­concentratie? Een empirische analyse.

Private gezondheidschecks leiden tot externe kosten


Mening: Een kwestie van kiezen en delen in de zorg


Mening: Perspectieven op de beste zorg


Onvoldoende marktwerking in de zorg


Doelmatigheid van ziekenhuizen


Discutabele doelmatigheid


De tevreden patiënt is een consument