Auteur

Ed Berendsen

WW op historisch laag niveau, maar niet voor lang

Het aantal WW-uitkeringen (Werkloosheidswet) bleef in augustus en september net boven de 150.000 steken. Dat is het laagste niveau sinds de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel in 2006. Gezien de slechtere economische vooruitzichten zal, naar verwachting, het aantal mensen in de WW echter weer gaan toenemen.

Tegengestelde ontwikkeling bij ziekte van WW’ers en flexwerkers

In 2020 zorgde de coronacrisis voor extra instroom in de Ziektewet. Conform de conjunctuurbeweging was te verwachten dat de instroom van het aantal zieke flexwerkers zou dalen en de instroom van zieke WW’ers zou gaan stijgen. Echter blijkt dat dat bij beide groepen de instroom steeg.

Met name lagere inkomens vaker arbeidsongeschikt door langer doorwerken

De afgelopen jaren heeft het kabinet langer doorwerken gestimuleerd, maar mogelijk zijn niet alle oudere werknemers daartoe in staat. Hebben de afschaffing van het vroegpensioen en het verhogen van de AOW-leeftijd de kans op arbeidsongeschiktheid doen toenemen?

Stijging WIA-instroom nog geen reden tot zorg

De introductie van de Wet werk en inkomen naar ­arbeidsvermogen (WIA) in 2006 leidde tot een drastische daling van het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar sindsdien stijgt de instroom elk jaar en inmiddels bedraagt ze meer dan het dubbele van die in 2006. Was het succes tijdelijk?