Ga direct naar de content

Tegengestelde ontwikkeling bij ziekte van WW’ers en flexwerkers

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 11 2022

■ Ed Berendsen en Peter Rijnsburger (UWV)

In 2020 zorgde de coronacrisis voor extra instroom in de Ziektewet. Conform de conjunctuurbeweging was te verwachten dat de instroom van het aantal zieke flexwerkers zou dalen en de instroom van zieke WW’ers zou gaan stijgen. We zien echter dat bij beide groepen de instroom steeg (figuur).

Wanneer je in Nederland ziek wordt en je geen werkgever hebt (uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk contract, eindedienstverbanders en mensen in de WW) kom je in het vangnet Ziektewet dat door UWV wordt uitgevoerd. Twee belangrijke groepen daarin zijn de mensen met een tijdelijk dienstverband (flexwerkers) en de mensen die ziek worden vanuit de WW. Deze groepen hebben samen een aandeel van 45 procent in de instroom in het vangnet Ziektewet. Beide groepen reageren anders op de conjunctuur.

Een neergaande conjunctuur gaat gepaard met hogere werkloosheid, waardoor het aantal mensen met een WW-uitkering stijgt. Hierdoor neemt bij een neergaande conjunctuur ook het aantal mensen met een WW-uitkering dat zich ziek meldt en in het vangnet Ziektewet terechtkomt toe, en af bij een opgaande conjunctuur. Voor de flexwerkers is er sprake van een tegengesteld mechanisme. In laagconjunctuur worden er minder mensen aangenomen en meer werknemers, vooral flexwerkers, ontslagen. Hierdoor zijn er minder tijdelijke dienstverbanden tijdens een laagconjunctuur waardoor er vanuit deze groep minder instroom is in de Ziektewet. Bij hoogconjunctuur neemt de instroom van deze groep juist toe. Deze beweging zien we terug in de figuur in de jaren vóór 2020.

In 2020 zien we echter dat bij beide groepen de instroom steeg. Twee factoren geven hiervoor een verklaring. Als eerste zorgde de coronacrisis voor extra instroom, met name bij flexwerkers in de maanden maart en april. De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans in januari 2020 speelt als tweede een rol. Door deze wet sluiten uitzendbureaus meer contracten met uitzendbeding (uitzendkrachten) af en minder contracten zonder uitzendbeding (eindedienstverbanders). UWV ziet zieke eindedienstverbanders pas na afloop van hun contract instromen in het vangnet Ziektewet, terwijl zieke uitzendkrachten direct bij UWV instromen. Als gevolg daarvan is de instroom van zieke flexwerkers gestegen.

Auteurs

Categorieën