Auteur

Dirk van den Bergen

Herziening arbeidsinkomensquote: aanleiding en resultaten

De huidige berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote overschat de beloning van zelfstandigen, met name sinds de crisis. Daarom gaan DNB, CPB en CBS over op een nieuwe berekeningswijze.