Auteur

Dirk Broeders

Kijk voor winstgevendheid van banken vooral verder dan return on equity

De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de winstgevendheid van banken. Banken, beleggers en toezichthouders hanteren daarbij veelal ten onrechte return on equity (RoE) als een centrale indicator voor winstgevendheid.

Europees monetair beleid wordt groener

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat naar aanleiding van de recente strategieherziening voortaan de klimaatrisico’s meenemen in haar monetaire beleid en in de implementatie daarvan. Wat zijn de beweegredenen van de ECB om deze stappen te zetten, wat gaat ze concreet doen, en wat is het beoogde effect?

Passief beleggen vergroot volatiliteit op financiële markten

Sinds tien jaar groeit het passieve vermogensbeheer snel. Hierdoor wordt een steeds kleiner deel op de financiële markten actief belegd. Dit kan negatieve effecten hebben voor de stabiliteit van het financiële stelsel in crisistijden.

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Optimale verdeling macro-langlevenrisico afhankelijk van pensioenleeftijd

Als we allemaal ouder worden dan verwacht, vallen pensioenen noodzakelijkerwijs lager uit. Het is welvaartsverhogend om dit macro-langlevenrisico tussen generaties te delen. Wat is de beste manier om dit te doen?

Pensioenfondsen met dezelfde connecties vertonen kuddegedrag

Kuddegedrag van institutionele beleggers vormt een risico voor de stabiliteit van financiële markten. Het aantal mensen dat de Nederlandse pensioensector bestuurt en adviseert, is niet groot en is sterk verweven. Wat betekenen deze connecties voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in alternatieve beleggingen?

Netwerken hebben invloed op besluitvorming door pensioenfondsen

Dit artikel is gepubliceerd op 9 mei en zal donderdag verschijnen in het themanummer Pensioenrisico's.

Illiquide beleggingen ‘jonge’ pensioenfondsen niet altijd groter

Pensioenfondsen maken in toenemende mate gebruik van derivaten om risico’s af te dekken. Hoewel dit de blootstelling aan rente- en valutarisico vermindert, betekent dit ook een grotere liquiditeitsbehoefte om aan onderpandeisen te ­voldoen.

Kuddegedrag onder Nederlandse pensioenfondsen

Pensioenfondsen reageren vaak op dezelfde manier op koersontwikkelingen, veranderingen in regelgeving en veranderingen in strategie. Dat laatste is een gevaar voor de financiële stabiliteit.

Schaaleffecten in de beleggingskosten van pensioenfondsen


Het belang van transparante garanties in pensioenfondsen


Zachte pensioenen gebaat bij stevig toezicht


Leeftijd en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen


Beurskoersen en beleggingen van pensioenfondsen


Een steekpenning bederft het hart


De crisis in de Europese staalindustrie


De wereldhandel in fosfaat