Auteur

Christiaan Pattipeilohy

Theorie en praktijk van centralebankbalansbeleid in het eurogebied

Sinds de crisis hebben monetairebeleidsmakers veel geleerd over het balansbeleid bij centrale banken. Dit gebeurde met name op basis van praktische ervaring; het theoretisch begrip volgde vaak pas later. Een overzicht van de ontwikkelingen en een vooruitblik.

De monetaire strategie van de ECB bij lage inflatie

De ECB streeft prijsstabiliteit op middellange termijn. Door de recente nadruk op de inflatie­raming door ECB bestuursleden kan de indruk ontstaan dat de ECB zijn strategie vernauwd heeft.

Spaarrentes en het depositofinancieringsgat


Balansstructuur van het Nederlandse bankwezen


De zakelijke kredietgroei nader verklaard