Auteur

Charles van Marrewijk

India: een nieuwe economische reus staat op

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima brengen (met aanhang) van 14 tot 18 oktober 2019 een staatsbezoek aan India, op uitnodiging van President Ram Nath Kovind. Hoe belangrijk is India eigenlijk voor ons?

Het omgekeerd demografisch dividend van China

De spectaculaire groei van China sinds 1980 is mede gebaseerd op een enorme toename van de beroepsbevolking. Nu vergrijst China echter snel en dit heeft gevolgen voor de economische groei.

Reactie op: De Economentop 40 van 2012


Canon deel 3: internationale en ontwikkelingseconomie


Ooggetuigen: De mythe van de aanbodketen


De crisis en de schommelende wereldhandel


Nobelprijs economie voor Paul Krugman


Empirie van de economische geografie


China zweet: een sprookje?


Tunneleconomie


Economische ongeletterdheid


Agglomeratie-effecten


Alles is al uitgevonden


Risico en rationaliteit