Auteur

Caroline Bloemendal

Hogere salarissen bij bedrijven met kennismigranten

Hoogopgeleid personeel uit het buitenland halen is extra aantrekkelijk vanwege de kennismigrantenregeling. Deze regeling moet kennismigranten met een snellere en eenvoudigere procedure verleiden om zich in Nederland te vestigen.