Ga direct naar de content

Hogere salarissen bij bedrijven met kennismigranten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 28 2017

■ Caroline Bloemendal en Jeroen Ooijevaar (CBS)

De ICT-sector heeft regelmatig last van personeelstekorten. Daarom kiezen bedrijven er voor om hoogopgeleid personeel uit het buitenland te halen. Dit is extra aantrekkelijk vanwege de kennismigrantenregeling, die sinds 2004 van kracht is. Deze regeling moet kennismigranten met een snellere en eenvoudigere procedure (dan voor ‘reguliere’ migranten geldt) verleiden om zich in Nederland te vestigen. Daarnaast wordt het ook voor de werknemers financieel aantrekkelijk gemaakt via een belastingvoordeel (de dertigprocent-regeling). Deelnemers aan de kennismigrantenregeling hebben een arbeidsovereenkomst en voldoen aan de eis van een minimum bruto-jaarinkomen.

Van alle kennismigranten die naar Nederland komen, komt de grootste groep – bijna een kwart – uit India. Ook Amerikanen, Japanners, Turken en Chinezen zijn ruim vertegenwoordigd: samen met de Indiërs maken deze landen meer dan de helft van alle kennismigranten uit.

In de figuur worden de personeelssamenstelling en het bedrijfsresultaat getoond van middelgrote (10–99 werknemers) en grote (meer dan 99 werknemers) ICT-bedrijven. Grote bedrijven hebben relatief vaker dan middelgrote bedrijven minstens één kennismigrant in dienst, maar het aandeel kennismigranten binnen grote bedrijven is wel lager dan binnen middelgrote bedrijven. Daarnaast hebben ICT-bedrijven waar kennismigranten werken een iets lager percentage vrouwen in dienst. Dit hangt samen met het feit dat nog geen kwart van de kennismigranten vrouw is. De gemiddelde leeftijd van kennismigranten is 32 jaar. Bij bedrijven zonder kennismigranten is het percentage jongeren (tot 25 jaar) tweemaal zo hoog als bij bedrijven met kennismigranten. Het grootste verschil tussen bedrijven met en zonder kennismigranten is te vinden in de beloning. Zowel bij middelgrote als grote bedrijven met kennismigranten behoort het personeel vaker tot de twintig procent best betaalde werknemers dan bij vergelijkbare bedrijven zonder kennismigranten.

In 2017 is het personeelstekort onder ICT-bedrijven opgelopen tot een kwart. Het is mogelijk dat de vraag naar kennismigranten in deze sector dus alleen nog maar toe zal nemen.

Auteurs

Categorieën