Auteur

Carlijn Prins

Huurders financieel kwetsbaarder dan kopers

Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn veel 40-minners aangewezen op huren in plaats van kopen. Tegelijkertijd zijn de maandlasten van huurders vaak relatief hoger. Een enquête onder 1.447 zelfstandig wonende Nederlanders tussen de twintig en zeventig jaar toont hun financiële kwetsbaarheid.

Huurders hebben meer moeite met sparen

Huurders ervaren hun vaste lasten vaker als een beperking om te sparen dan huiseigenaren. Deze beperking is het sterkst in de vrije sector, waar de gemiddelde aanvangshuur inmiddels bijna duizend euro bedraagt.

Spaargedrag hangt samen met attitudes over sparen

Terwijl vrijwel iedereen spaargeld belangrijk vindt, spaart een grote groep Nederlanders niet. In hoeverre kan dit verklaard ­worden door attitudes ten aanzien van sparen?

Deelindicator van consumentenvertrouwen verklaart consumptie beter

Economen die de conjunctuur volgen, beschouwen dikwijls het consumentenvertrouwen als een indicator van consumptiegroei. Maar welke aspecten van het vertrouwen verklaren de ­consumptie het beste? En reageren alle consumptiegoederen hetzelfde op veranderingen in vertrouwen?