Auteur

Carlijn Eijking

Bedrijfsinvesteringen sinds crisis sterker beïnvloed door schuldpositie bedrijf

De investeringsquote van bedrijven is sinds de financiële crisis flink gedaald. Wat is de rol van de financiële positie van het bedrijf hierbij? Volgens de economische schoolboekjes zou de schuld­positie van het bedrijf geen verschil moeten maken, maar is dat ook zo in de praktijk? Een analyse op basis van Nederlandse data.

Statistiek: Significante bijstelling bancaire kredietgroei

Minder volatiliteit door nieuwe rekenmethode.

Afname publiek kapitaal biedt ruimte voor publieke investeringen