Auteur

Carin van der Cruijsen

Coronacrisis tast vertrouwen in financiële instellingen niet aan

Een grote schok zoals de coronacrisis kan het vertrouwen in financiële instellingen schaden. De meest recente vertrouwens-enquête van De Nederlandsche Bank laat zien dat het met het vertrouwen van Nederlanders in de financiële sector nog goed gesteld is. In banken is het vertrouwen het hoogst, in pensioenfondsen het laagst.

Betaaldienstenrichtlijn heeft nog geen revolutie ontketend

De vorig jaar herziene richtlijn betaaldiensten PSD2 beoogt de innovatie, concurrentie en veiligheid te vergroten op de Europese betaalmarkt. De richtlijn bevindt zich in de voorhoede van een bredere beweging om via data welvaartsgroei te genereren. Wat is de stand van zaken anderhalf jaar na de invoering van deze richtlijn?

Peer-effecten in het betaalgedrag van consumenten

In 2017 werd in ons land aan de kassa gemiddeld elke seconde 87 keer contant afgerekend tegenover 122 keer met de pinpas. De verschillen tussen de regio’s zijn echter groot. Kopiëren mensen het betaalgedrag van anderen in hun omgeving?

Gebruik van betaalgegevens en vertrouwen

Voor het gebruik van innovatieve financiële producten kan de consument gevraagd worden zijn betaalgegevens te delen. Ook banken kunnen toestemming vragen om betaalgegevens voor verschillende doeleinden te gebruiken. Welk gebruik staan consumenten toe?

Het gebruik van platformbedrijven belicht

De komende jaren zullen Nederlandse huishoudens naar verwachting steeds meer gebruik gaan maken van platformbedrijven. Men neemt aan dat dit bredere economische effecten zal hebben. Maar wie denken deze platformbedrijven eigenlijk te gaan gebruiken?

Verwachte uitgaven en onzekerheid beïnvloeden pensioenvoorkeuren

Hoewel de meeste pensioendeelnemers een vaste maandelijkse pensioenuitkering willen ontvangen, is er ook een bepaalde groep deelnemers die een hoog-laagpensioen of een eenmalige uitkering bij pensionering prefereert. Het gaat hierbij vooral om deelnemers die afnemende uitgaven verwachten tijdens hun pensioen of die onzeker zijn over de uiteindelijke pensioenhoogte.

Steeds meer pinpasliefhebbers

Een stijgend aandeel van het Nederlandse publiek betaalt aan de kassa liever met de pinpas dan contant. Vooral bij het betalen van kleine bedragen is er sprake van een toename van het aantal pinpasliefhebbers.

Statistiek: Contactloos betalen wijdverbreid

Uit een vergelijking van het aantal transacties in het eerste halfjaar van 2016 met dat in 2015 blijkt dat de grootste toename in het aantal contactloze betalingen plaatsvond in de supermarkt, bij straatverkoop en bij gespecialiseerde voedingswinkels zoals de groenteboer en de bakker.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Stabiliteit financiële instellingen belangrijk voor vertrouwen


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Optimisme over eigen woning


Statistiek


Statistiek


Spaargedrag in crisistijd


Kennis en verwachtingen over bankentoezicht


Statistiek