Auteur

Boyd Biersteker

Internationale concurrentie beperkt ruimte om lonen te verhogen

Er is in Nederland een brede roep om loonsverhoging, mede omdat de loonkosten achterblijven bij de productiviteit. Bedrijven ­moeten echter ook rekening houden met buitenlandse concurrenten. Hoe groot is de loonruimte van Nederlandse bedrijfstakken als er ­rekening wordt gehouden met de internationale dimensie?