Auteur

Bert Hof

Minder consumentenklachten bij De Geschillencommissies

Bij een conflict met een ondernemer kan de consument terecht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Consumenten kunnen met steeds meer verschillende problemen terecht bij de SGC, maar opmerkelijk genoeg heeft dat niet geleid tot meer ingediende klachten.

Bestsellers financieren de uitgave van verliesgevende boeken

De Nederlandse Wet op de vaste boekenprijs is bedoeld om een breed aanbod van boeken mogelijk te maken. Er is echter discussie over de effectiviteit van die wet. Want is het wel zo dat uitgevers de winsten van goedverkopende boeken gebruiken om minder winstgevende boeken uit te geven?

De naleving van de Corporate governance code

De Nederlandse Corporate governance code tracht het onder­nemingsbestuur te verbeteren door transparantie te stimuleren en door gedrag van bestuurders te beïnvloeden. Hoewel de naleving over het algemeen hoog is, blijft de informatieverschaffing op een aantal essentiële onderdelen achter bij wat de Code beoogt.

Statistiek: Subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie

Opvallend is dat exploitanten van zonne-energie 47 procent besparen ten opzichte van de maximale subsidie, terwijl dat één van de technologieën is met de laagste productie.

Statistiek: Ontwikkelingen in de overheidsinvesteringen

Zowel bruto- als netto-overheidsinvesteringen zijn in de jaren na de crisis gedaald.

Statistiek (II)