Ga direct naar de content

Statistiek: Subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 17 2017

■ Bert Hof (SEO Economisch Onderzoek)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) beoogt de uitrol van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren door het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie (‘basisbedrag’) en de marktwaarde van de geleverde energie te compenseren. De efficiëntie van de regeling heeft betrekking op de subsidies die worden verstrekt voor de productie van hernieuwbare energie. Eén van de efficiëntiebevorderende eigenschappen van SDE+ betreft de mogelijkheid dat bedrijven subsidie kunnen aanvragen in de vrije categorie, dat wil zeggen: onder het maximale basisbedrag van de betreffende technologie. Dit bespaart subsidies. Bedrijven nemen dan genoegen met minder subsidie, maar maken daardoor wel een grotere kans op toekenning van subsidie. De figuur illustreert deze efficiëntie­bevorderende eigenschap met twee indicatoren.

De ex ante efficiëntie-indicator laat zien dat er per SDE+-ronde tussen de 1 en 12 procent onder het maximale basisbedrag wordt ingediend. De prikkel om onder het maximale basisbedrag in te dienen was duidelijk het laagst in de ronde 2014. Dit wordt bevestigd doordat deze ronde de langste tijd tussen openstelling en overtekening kende.

De ex post efficiëntie-indicator is de gerealiseerde besparing op de subsidie-aanvragen die in de periode 2011-2015 tot productie van hernieuwbare energie hebben geleid. Deze indicator beweegt tussen de 2 en 16 procent. De SDE+-ronde 2013 heeft net als bij de ex ante efficiëntie-indicator de hoogste waarde en de SDE+-ronde 2014 een van de laagste waardes.

De ex post efficiëntie-indicator geeft over de hele periode een gemiddelde waarde van 11 procent. Achter dit percentage liggen grote verschillen tussen de verschillende technologieën om hernieuwbare energie te produceren. Opvallend is dat technologieën met een relatief lage energieproductie juist gepaard gaan met een relatief hoge waarde van de ex post indicator. Zo besparen exploitanten van zonne-energie 47 procent ten opzichte van de maximale subsidie, terwijl dat één van de technologieën is met de laagste productie. Een uitzondering hierop is Wind op Land.

Auteur