Auteur

Bernard van Praag

Ook bij indexatie waren pensioen­fondsen vol geweest

In 2007 werd de nieuwe Pensioenwet van kracht. Sindsdien vond een gestage daling van de dekkingsgraad plaats, waardoor veel pensioenfondsen al sinds 2008 niet meer geïndexeerd hebben. Maar was dat wel nodig?

Ons pensioen staat er veel beter voor dan we denken

Een pensioencontract is een langetermijnrelatie, vaak van zestig jaar of meer. Wanneer men dat bedenkt, dan blijken de meeste pensioenfondsen kerngezond.

Het pensioenakkoord verslechtert ons pensioenstelsel

Begin juni lijkt er een eind gekomen te zijn aan het titanengevecht tussen enerzijds minister Koolmees plus werkgevers en anderzijds werknemers. Het pensioenakkoord werd geboren, al was het dan ook een tangverlossing. Maar zal deze baby wel gezonder blijken dan de baby die we nu met het badwater dreigen weg te gooien?

Mening: De doorsneepremie al houdbaar bij kleine aanpassing pensioenuitkering


Column: Pensioenpijn


Column: Het blijft modderen met onze pensioenen


Levensbericht


Column: Een mogelijke oplossing voor de aardgas-misère


Column: Lonen hoog of laag?


Uit de column van Bernard van Praag


Column: We hebben weer een Postbank nodig


Het pensioenprobleem in Nederland


Column: Ons pensioen gaat over de schutting


Column: De regering lijkt losgezongen van de realiteit


Het is herfst in Europa


Column: Wat de NMa niet meeweegt


Grenzen aan de solidariteit in de zorg: een essay


Column: De verweesde meerderheid


Column: Het eindspel is begonnen


Column: De woningmarkt is een chaos


Column: Kamp is een werkgever


Column: Het wordt een chaos


Column: Wat doen we me de Grieken?


Column: Het pensioenakkoord, een doodgeboren kindje?


Column: Is Nederland wel zo democratisch als wij graag denken?


Column: Meer van hetzelfde


Column: Het is eindelijk zover


Column: Neerslachtige gedachten over groei


Kilometerheffing exit


Column: Eindelijk cijfers over windenergie