Auteur

Benedikt Vogt

Mobiliteit bij hoge hypotheekschuld

Huishoudens met woningen die onder water staan moeten hun restschuld financieren als zij willen verhuizen. Op basis van data op huishoudniveau kijkt dit artikel hoe groot de invloed van die drempel is en welk deel van de terugval in woningtransacties verklaard kan worden door het onder water raken van een woning.

Koppeling data over hypothecaire leningen kan woningmarktbeleid verbeteren

Het ideale databestand voor onderzoek naar hypothecaire leningen bestaat niet – of ­beter: bestaat nog niet. Want de bouwstenen liggen er en over het bouwplan is ook al goed nagedacht.

Statistiek: Een voorlopende huizenmarktindicator

Door zoekopdrachten bij Google naar hypotheken te vergelijken met het daadwerkelijke aantal transacties van koopwoningen kan eerder gereageerd worden op veranderingen in marktomstandigheden.