Auteur

Ben Vollaard

Controle en kans op boete stimuleren afvalscheiding

De overheid kan bijdragen aan de circulaire economie door afvalscheiding te stimuleren. Om mensen meer afval te laten scheiden, moeten hun gewoontes veranderen. Een experiment in de gemeente Tilburg laat zien dat een flinke zet daarvoor beter werkt dan een subtiel duwtje in de rug.

Criminaliteit: het belang van dader- en slachtofferpercepties

Hoe sociale, cognitieve en emotionele factoren inwerken op het gedrag van de daders en slacht­offers van criminaliteit is binnen de economie een nog pril onderzoeksgebied. Welke inzichten heeft de gedragseconomie op dit terrein tot nog toe opgeleverd? En wat is de relevantie daarvan voor het criminaliteitsbeleid?

Perceptie van criminaliteit

De perceptie en het slachtofferschap van criminaliteit liggen in elkaars verlengde. Dat komt doordat de meeste mensen reageren op criminaliteit in plaats van erop te anticiperen. Door mensen te helpen betere preventiebeslissingen te nemen kan de overheid veel slachtofferschap voorkomen.

Slecht voorbeeld doet slecht volgen in de buitenruimte


Waarschuwen werkt bij nieuwkomers