Auteur

Ben Lockwood

Opties voor belasting van de financiële sector

Vanwege de uitvoeringsproblematiek bij de heffing van btw op financiële diensten, heeft men lang gemeend dat deze sector te weinig belasting zou betalen. De kwestie is met name van belang voor Nederland, aangezien de bankensector hier relatief groot is. Dit artikel evalueert de mogelijkheden om de bankensector te belasten, waaronder verschillende btw-heffingen, financiële transactiebelastingen en een bankenheffing.