Auteur

Ben Dankmeyer

Percentage vrouwen met een minimumloon daalt

Het wettelijk minimumloon werd in 1969 voor het eerst van kracht en bestaat daarmee vijftig jaar. Het minimumloon heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Vrouwen maken hier vaker gebruik van, maar het verschil tussen mannen en vrouwen daalt de laatste jaren.

Zeeuwse werknemer maakt meeste woon-werk-kilometers

In 2016 was de gemiddelde dagelijkse reisafstand van een werk­nemer in Nederland 23 km. Mannen reizen gemiddeld 6 km meer dan vrouwen.

Statistiek: bedrijven hadden vanaf 2010 vaker stagiairs in dienst

In 2016 waren er 103.000 banen waarin stagiairs werkzaam waren. Dat is 1,3 procent van het totaal aantal werknemersbanen in Nederland en een toename van 0,2 procentpunt vanaf 2010.

Statistiek: Deeltijd in plaats van voltijd

Sinds de economische crisis is het totaal aantal banen in de bouw flink afgenomen, terwijl in de industrie een verschuiving van voltijd- naar deeltijdbanen zichtbaar is.

Statistiek: Meer doorstroom naar vaste baan bij grote bedrijven


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


De wenselijkheid van calamiteitenverlof