Auteur

Ben Dankbaar

Ondersteuning digitalisering in maakindustrie blijft wenselijk

Het hebben van een eigen maakindustrie is van belang voor de geopolitieke onafhankelijkheid en het innovatievermogen van de hele economie. Specifiek beleid gericht op digitalisering blijft nodig om de concurrentiepositie van de maakindustrie te versterken.

Discussies over industrie­beleid in Groot-Brittannië

Een imposant boek over industriebeleid voor Groot-Brittannië drukt ons weer met de neus op het feit dat er grote verschillen zijn tussen ontwikkelde landen, die het noodzakelijk maken om een beleid te ontwikkelen op nationaal en regionaal niveau.

Maatschappelijk toezicht op overnames is dringend gewenst

Overnames zijn zelden succesvol en leiden tot hoge maatschappelijke kosten. De invoering van een jaar wettelijke bedenktijd bij vijandige overnames kan helpen om de kosten van overnames te beperken, maar verdergaande ingrepen zijn nodig om maatschappelijke belangen te beschermen.

Boekbespreking: Saving Capitalism van Robert B. Reich

Wie iets wil begrijpen van de woede en frustraties van al die Amerikaanse burgers die op Donald Trump gestemd hebben, moet Saving Capitalism van Robert Reich lezen.

Partiële begrotingsanalyse: Innovatie


Boeken


Naschrift bij: Een proactieve overheid voor de lerende economie


Een proactieve overheid voor de lerende economie


Naschrift op: Clusterabsentie in de lantenbiotechnologie


Clusterabsentie in de plantenbiotechnologie


Universitaire patenten en het bedrijfsleven


Prestatie-effecten van samenwerking bij productiebedrijven